Kompleksowa platforma do uczenia maszynowego

Rozpocznij pracę z TensorFlow

TensorFlow ułatwia tworzenie modeli ML, które można uruchomić w dowolnym środowisku. Dowiedz się, jak korzystać z intuicyjnych interfejsów API, korzystając z interaktywnych próbek kodu.

import tensorflow as tf
mnist = tf.keras.datasets.mnist

(x_train, y_train),(x_test, y_test) = mnist.load_data()
x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0

model = tf.keras.models.Sequential([
  tf.keras.layers.Flatten(input_shape=(28, 28)),
  tf.keras.layers.Dense(128, activation='relu'),
  tf.keras.layers.Dropout(0.2),
  tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')
])

model.compile(optimizer='adam',
  loss='sparse_categorical_crossentropy',
  metrics=['accuracy'])

model.fit(x_train, y_train, epochs=5)
model.evaluate(x_test, y_test)

Rozwiązuj rzeczywiste problemy za pomocą ML

Poznaj przykłady wykorzystania TensorFlow do wspierania badań i tworzenia aplikacji opartych na sztucznej inteligencji.

Analizuj dane relacyjne za pomocą grafowych sieci neuronowych

Sieci GNN mogą przetwarzać złożone relacje między obiektami, co czyni je potężną techniką prognozowania ruchu, odkryć medycznych i nie tylko.

Poprawa dostępu do zdrowia matek dzięki ML na urządzeniu

Dowiedz się, jak TensorFlow Lite umożliwia dostęp do oceny ultrasonograficznej płodu, poprawiając wyniki zdrowotne kobiet i rodzin w Kenii i na świecie.

Twórz systemy rekomendacji dzięki uczeniu się przez wzmacnianie

Dowiedz się, jak Spotify wykorzystuje ekosystem TensorFlow do projektowania rozszerzalnego symulatora offline i szkolenia agentów RL w zakresie generowania list odtwarzania.

Co nowego w TensorFlow

Przeczytaj najnowsze ogłoszenia zespołu i społeczności TensorFlow.

  • Narzędzia deweloperskie

    Narzędzia do oceny modeli, optymalizacji wydajności i tworzenia przepływów pracy ML.