คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

DataType

ประชาชน DataType enum สุดท้าย

แสดงถึงชนิดขององค์ประกอบในส่วน Tensor เป็น enum

วิธีการสืบทอด

ค่า Enum

สาธารณะคงสุดท้าย DataType BOOL

บูลีน

สาธารณะคงสุดท้าย DataType ซ้อน

จุดลอยตัวความแม่นยำสองเท่า 64 บิต

สาธารณะคง FLOAT DataType สุดท้าย

จุดลอยตัวความแม่นยำเดียว 32 บิต

สาธารณะคงสุดท้าย DataType Int32

เลขจำนวนเต็มแบบลงนาม 32 บิต

สาธารณะคงสุดท้าย DataType Int64

เลขจำนวนเต็มแบบลงนาม 64 บิต

สาธารณะคง STRING DataType สุดท้าย

ลำดับของไบต์

TensorFlow ใช้ประเภท STRING สำหรับลำดับไบต์ที่ต้องการ

สาธารณะคงสุดท้าย DataType UINT8

จำนวนเต็ม 8 บิตที่ไม่ได้ลงนาม