SavedModelBundle.Loader

publiczna statyczna klasa końcowa SavedModelBundle.Loader

Opcje ładowania SavedModel.

Metody publiczne

SavedModelBundle
obciążenie ()
Załaduj SavedModelBundle ze skonfigurowanymi opcjami.
SavedModelBundle.Loader
withConfigProto (bajt [] configProto)
Ustaw konfigurację obiektu Session utworzonego podczas ładowania modelu.
SavedModelBundle.Loader
withRunOptions (opcje bajtu [])
Ustawia opcje używane podczas wykonywania operacji inicjowania modelu.
SavedModelBundle.Loader
withTags (tagi String ...)
Ustawia zestaw etykiet, które identyfikują określony wykres w zapisanym modelu do wczytania.

Dziedziczone metody

Metody publiczne

public SavedModelBundle load ()

Załaduj SavedModelBundle ze skonfigurowanymi opcjami.

public SavedModelBundle.Loader withConfigProto (bajt [] configProto)

Ustaw konfigurację obiektu Session utworzonego podczas ładowania modelu.

Parametry
configProto Szeregowany bufor protokołu ConfigProto .

public SavedModelBundle.Loader withRunOptions (opcje bajtu [])

Ustawia opcje używane podczas wykonywania operacji inicjowania modelu.

Parametry
opcje Bufor protokołu Serialized RunOptions .

public SavedModelBundle.Loader withTags (tagi String ...)

Ustawia zestaw etykiet, które identyfikują określony wykres w zapisanym modelu do wczytania.

Parametry
tagi tagi identyfikujące konkretną MetaGraphDef do załadowania.