אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

AssignAdd.Options

AssignAdd.Options בכיתה סטטי הציבור

מאפיינים אופציונליים עבור AssignAdd

שיטות ציבוריות

AssignAdd.Options
useLocking (בוליאני useLocking)

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

הציבור AssignAdd.Options useLocking (בוליאני useLocking)

פרמטרים
השתמש בנעילה אם נכון, התוספת תהיה מוגנת במנעול; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עלולה להפגין פחות מחלוקת.