คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

AssignSub.Options

AssignSub.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ AssignSub

วิธีการสาธารณะ

AssignSub.Options
useLocking (บูลีน useLocking)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน AssignSub.Options useLocking (บูลีน useLocking)

พารามิเตอร์
ใช้ล็อค หากเป็น True การลบจะถูกป้องกันโดยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมจะไม่ถูกกำหนด แต่อาจแสดงความขัดแย้งน้อยลง