אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

BesselI1

כיתת גמר ציבורית BesselI1

שיטות ציבוריות

פלט <T>
asOutput ()
מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.
סטטי <T מרחיב מספר> BesselI1 <T>
ליצור ( היקף היקף, אופרנד <T> x)
שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת BesselI1 חדשה.
פלט <T>
y ()

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

פלט ציבורי <T> asOutput ()

מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.

כניסות לפעולות TensorFlow הן פלט של פעולת TensorFlow אחרת. שיטה זו משמשת לקבלת ידית סמלית המייצגת את חישוב הקלט.

סטטי ציבורי BesselI1 <T> ליצור ( היקף היקף, אופרנד <T> x)

שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת BesselI1 חדשה.

פרמטרים
תְחוּם ההיקף הנוכחי
החזרות
  • מופע חדש של BesselI1

פלט ציבורי <T> y ()