คำเตือน: API นี้เลิกใช้แล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันอนาคตหลังจากที่ การแทนที่ มีเสถียรภาพ

BoostedTreesCreateQuantileStreamResource.Options

BoostedTreesCreateQuantileStreamResource.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ BoostedTreesCreateQuantileStreamResource

วิธีการสาธารณะ

BoostedTreesCreateQuantileStreamResource.Options
maxElements (maxElements ยาว)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน BoostedTreesCreateQuantileStreamResource.Options maxElements (Long maxElements)

พารามิเตอร์
maxElements อินท์; จำนวนจุดข้อมูลสูงสุดที่สามารถป้อนไปยังสตรีมได้