אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

CollectiveReduceV2

CollectiveReduceV2 המעמד הסופי הציבור

מפחית באופן הדדי מספר טנסורים מסוג וצורה זהים.

כיתות מקוננות

מעמד CollectiveReduceV2.Options מאפיינים אופציונליים עבור CollectiveReduceV2

שיטות ציבוריות

פלט <T>
asOutput ()
מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.
סטטי CollectiveReduceV2.Options
communicationHint (String communicationHint)
סטטי <T מרחיבה מספר> CollectiveReduceV2 <T>
ליצור ( היקף היקף, האופרנד <T> קלט, האופרנד <Integer> groupSize, האופרנד <Integer> groupKey, האופרנד <Integer> instanceKey, Iterable < האופרנד <? >> orderingToken, מחרוזת mergeOp, מחרוזת finalOp, אפשרויות ... אופציות)
שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת CollectiveReduceV2 חדשה.
פלט <T>
סטטי CollectiveReduceV2.Options
maxSubdivsPerDevice (Long maxSubdivsPerDevice)
סטטי CollectiveReduceV2.Options
timeoutSeconds (Float timeoutSeconds)

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

הציבור פלט <T> asOutput ()

מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.

כניסות לפעולות TensorFlow הן פלט של פעולת TensorFlow אחרת. שיטה זו משמשת לקבלת ידית סמלית המייצגת את חישוב הקלט.

סטטי הציבור CollectiveReduceV2.Options communicationHint (String communicationHint)

הציבור סטטי CollectiveReduceV2 <T> ליצור ( היקף היקף, האופרנד <T> קלט, האופרנד <Integer> groupSize, האופרנד <Integer> groupKey, האופרנד <Integer> instanceKey, Iterable < האופרנד <? >> orderingToken, מחרוזת mergeOp, מחרוזת finalOp, אפשרויות ... אופציות)

שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת CollectiveReduceV2 חדשה.

פרמטרים
תְחוּם ההיקף הנוכחי
אפשרויות נושא ערכי תכונות אופציונליות
החזרות
  • מופע חדש של CollectiveReduceV2

הציבור פלט <T> נתונים ()

סטטי הציבור CollectiveReduceV2.Options maxSubdivsPerDevice (Long maxSubdivsPerDevice)

סטטי הציבור CollectiveReduceV2.Options timeoutSeconds (Float timeoutSeconds)