אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

CopyToMesh.Options

מחלקה סטטית ציבורית CopyToMesh.Options

תכונות אופציונליות עבור CopyToMesh

שיטות ציבוריות

CopyToMesh.Options
sourceLayout (String sourceLayout)

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

public CopyToMesh.Options sourceLayout (String sourceLayout)