คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

Empty.Options

Empty.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ Empty

วิธีการสาธารณะ

ว่างเปล่า ตัวเลือก
init (บูลีน init)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน Empty.Options init (init บูลีน)

พารามิเตอร์
ในนั้น หากเป็น True ให้เริ่มต้นเทนเซอร์ที่ส่งคืนด้วยค่าเริ่มต้นของ dtype มิฉะนั้น การใช้งานมีอิสระที่จะไม่เริ่มต้นเนื้อหาของเทนเซอร์