אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

ExperimentalAutoShardDataset.Options

ExperimentalAutoShardDataset.Options בכיתה סטטי הציבור

מאפיינים אופציונליים עבור ExperimentalAutoShardDataset

שיטות ציבוריות

ExperimentalAutoShardDataset.Options
autoShardPolicy (Long autoShardPolicy)

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

הציבור ExperimentalAutoShardDataset.Options autoShardPolicy (Long autoShardPolicy)