אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

ExperimentalMatchingFilesDataset

ExperimentalMatchingFilesDataset המעמד הסופי הציבור

שיטות ציבוריות

פלט <object>
asOutput ()
מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.
סטטי ExperimentalMatchingFilesDataset
ליצור ( היקף היקף, האופרנד <string> דפוסים)
שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולה חדשה של ExperimentalMatchingFilesDataset.
פלט <?>

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

הציבור פלט <object> asOutput ()

מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.

כניסות לפעולות TensorFlow הן פלט של פעולת TensorFlow אחרת. שיטה זו משמשת לקבלת ידית סמלית המייצגת את חישוב הקלט.

הציבור סטטי ExperimentalMatchingFilesDataset (ליצור היקף היקף, האופרנד <string> דפוסי)

שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולה חדשה של ExperimentalMatchingFilesDataset.

פרמטרים
תְחוּם ההיקף הנוכחי
החזרות
  • מופע חדש של ExperimentalMatchingFilesDataset

הציבור פלט <?> ידית ()