אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

ExperimentalRebatchDataset.Options

ExperimentalRebatchDataset.Options בכיתה סטטי הציבור

מאפיינים אופציונליים עבור ExperimentalRebatchDataset

שיטות ציבוריות

ExperimentalRebatchDataset.Options
useFallback (בוליאני useFallback)

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

הציבור ExperimentalRebatchDataset.Options useFallback (בוליאני useFallback)