אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

FinalizeDataset.Options

FinalizeDataset.Options בכיתה סטטי הציבור

מאפיינים אופציונליים עבור FinalizeDataset

שיטות ציבוריות

FinalizeDataset.Options
hasCapturedRef (בוליאני hasCapturedRef)

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

הציבור FinalizeDataset.Options hasCapturedRef (בוליאני hasCapturedRef)