คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

ListDataset.Options

ListDataset.Options คลาสสแตติกสาธารณะสาธารณะ

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ ListDataset

วิธีการสาธารณะ

ListDataset.Options
ข้อมูลเมตา (ข้อมูลเมตาของสตริง)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ข้อมูลเมตา ListDataset.Options สาธารณะ (ข้อมูลเมตาของสตริง)