คำเตือน: API นี้เลิกใช้แล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันอนาคตหลังจากที่ การแทนที่ มีเสถียรภาพ

LoadTPUEmbeddingFrequencyEstimatorParameters.Options

LoadTPUEmbeddingFrequencyEstimatorParameters.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ LoadTPUEmbeddingFrequencyEstimatorParameters

วิธีการสาธารณะ

LoadTPUEmbeddingFrequencyEstimatorParameters.Options
การตั้งค่า (String การตั้งค่า)
LoadTPUEmbeddingFrequencyEstimatorParameters.Options
รหัสตาราง (Long รหัสตาราง)
LoadTPUEmbeddingFrequencyEstimatorParameters.Options
tableName (String tableName)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน LoadTPUEmbeddingFrequencyEstimatorParameters.Options การตั้งค่า (String การตั้งค่า)

ประชาชน LoadTPUEmbeddingFrequencyEstimatorParameters.Options รหัสตาราง (Long รหัสตาราง)

ประชาชน LoadTPUEmbeddingFrequencyEstimatorParameters.Options tableName (String tableName)