אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

MapSize.Options

מחלקה סטטית ציבורית MapSize.Options

תכונות אופציונליות עבור MapSize

שיטות ציבוריות

MapSize.Options
קיבולת (קיבולת ארוכה)
MapSize.Options
מיכל (מיכל מחרוזת)
MapSize.Options
memoryLimit (Long memoryLimit)
MapSize.Options
sharedName (מחרוזת sharedName)

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

קיבולת MapSize.Options ציבורית (קיבולת ארוכה)

מיכל MapSize.Options ציבורי (מיכל מחרוזת)

Public MapSize.Options memoryLimit (Long memoryLimit)

public MapSize.Options sharedName (מחרוזת sharedName)