אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

OrderedMapSize.Options

OrderedMapSize.Options בכיתה סטטי הציבור

מאפיינים אופציונליים עבור OrderedMapSize

שיטות ציבוריות

OrderedMapSize.Options
קיבולת (קיבולת לונג)
OrderedMapSize.Options
מיכל (מיכל מחרוזת)
OrderedMapSize.Options
memoryLimit (Long memoryLimit)
OrderedMapSize.Options
sharedName (String sharedName)

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

הציבור OrderedMapSize.Options קיבולת (קיבולת לונג)

הציבור OrderedMapSize.Options מיכל (מיכל מחרוזת)

הציבור OrderedMapSize.Options memoryLimit (Long memoryLimit)

הציבור OrderedMapSize.Options sharedName (String sharedName)