คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

ParallelBatchDataset.Options

ParallelBatchDataset.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ ParallelBatchDataset

วิธีการสาธารณะ

ParallelBatchDataset.Options
กำหนด (String กำหนด)
ParallelBatchDataset.Options
เมตาดาต้า (String เมตาดาต้า)
ParallelBatchDataset.Options
parallelCopy (บูลีน parallelCopy)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน ParallelBatchDataset.Options กำหนด (String กำหนด)

ประชาชน ParallelBatchDataset.Options เมตาดาต้า (String เมตาดาต้า)

ประชาชน ParallelBatchDataset.Options parallelCopy (บูลีน parallelCopy)