אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

ParallelDynamicStitch

שיעור הגמר הציבורי ParallelDynamicStitch

שזר את הערכים מהטנסורים של 'נתונים' לטנזור בודד.

בונה טנזור ממוזג כך ש-

merged[indices[m][i, ..., j], ...] = data[m][i, ..., j, ...]
 
. לדוגמה, אם כל `מדדים[m]` הוא סקלארי או וקטור, יש לנו
# Scalar indices:
   merged[indices[m], ...] = data[m][...]
 
   # Vector indices:
   merged[indices[m][i], ...] = data[m][i, ...]
 
כל `data[i].shape` חייב להתחיל ב`מדדים[i] המקבילים. shape`, ושאר `data[i].shape` חייבות להיות קבועות לפי `i`. כלומר, חייבים להיות לנו `data[i].shape = indices[i].shape + constant`. במונחים של ה'קבוע' הזה, צורת הפלט היא

merged.shape = [max(מדדים)] + קבוע

ניתן למזג ערכים במקביל, כך שאם מופיע אינדקס גם ב'מדדים[m][i]' וגם ב'מדדים[n][j]', התוצאה עלולה להיות לא חוקית. זה שונה מאופרטור DynamicStitch הרגיל שמגדיר את ההתנהגות במקרה זה.

לדוגמה:

indices[0] = 6
   indices[1] = [4, 1]
   indices[2] = [[5, 2], [0, 3]]
   data[0] = [61, 62]
   data[1] = [[41, 42], [11, 12]]
   data[2] = [[[51, 52], [21, 22]], [[1, 2], [31, 32]]]
   merged = [[1, 2], [11, 12], [21, 22], [31, 32], [41, 42],
        [51, 52], [61, 62]]
 
ניתן להשתמש בשיטה זו למיזוג מחיצות שנוצרו על-ידי `dynamic_partition` כפי שמוצג בדוגמה הבאה:
# Apply function (increments x_i) on elements for which a certain condition
   # apply (x_i != -1 in this example).
   x=tf.constant([0.1, -1., 5.2, 4.3, -1., 7.4])
   condition_mask=tf.not_equal(x,tf.constant(-1.))
   partitioned_data = tf.dynamic_partition(
     x, tf.cast(condition_mask, tf.int32) , 2)
   partitioned_data[1] = partitioned_data[1] + 1.0
   condition_indices = tf.dynamic_partition(
     tf.range(tf.shape(x)[0]), tf.cast(condition_mask, tf.int32) , 2)
   x = tf.dynamic_stitch(condition_indices, partitioned_data)
   # Here x=[1.1, -1., 6.2, 5.3, -1, 8.4], the -1. values remain
   # unchanged.
 

שיטות ציבוריות

פלט <T>
asOutput ()
מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.
סטטי <T> ParallelDynamicStitch <T>
צור ( scope scope, Iterable< Operand <Integer>> מדדים, Iterable< Operand <T>> נתונים)
שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת ParallelDynamicStitch חדשה.
פלט <T>

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

פלט ציבורי <T> asOutput ()

מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.

כניסות לפעולות TensorFlow הן יציאות של פעולת TensorFlow אחרת. שיטה זו משמשת להשגת ידית סמלית המייצגת את חישוב הקלט.

סטטי ציבורי ParallelDynamicStitch <T> ליצור ( היקף היקף, מדדי Iterable< Operand <Integer>>, Iterable< Operand <T>> נתונים)

שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת ParallelDynamicStitch חדשה.

פרמטרים
תְחוּם ההיקף הנוכחי
החזרות
 • מופע חדש של ParallelDynamicStitch

פלט ציבורי <T> מוזג ()