คำเตือน: API นี้เลิกใช้แล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันอนาคตหลังจากที่ การแทนที่ มีเสถียรภาพ

QuantizedConv2DWithBiasAndReluAndRequantize.Options

QuantizedConv2DWithBiasAndReluAndRequantize.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ QuantizedConv2DWithBiasAndReluAndRequantize

วิธีการสาธารณะ

QuantizedConv2DWithBiasAndReluAndRequantize.Options
dilations (รายการ <ยาว> dilations)
QuantizedConv2DWithBiasAndReluAndRequantize.Options
paddingList (รายการ <ยาว> paddingList)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน QuantizedConv2DWithBiasAndReluAndRequantize.Options dilations (รายการ <ยาว> dilations)

ประชาชน QuantizedConv2DWithBiasAndReluAndRequantize.Options paddingList (รายการ <ยาว> paddingList)