QuantizedDepthwiseConv2DWithBiasAndReluAndRequantize.Options

পাবলিক স্ট্যাটিক ক্লাস QuantizedDepthwiseConv2DWithBiasAndReluAndRequantize.Options

QuantizedDepthwiseConv2DWithBiasAndReluAndRequantize এর জন্য ঐচ্ছিক বৈশিষ্ট্য

পাবলিক পদ্ধতি

QuantizedDepthwiseConv2DWithBiasAndReluAndRequantize.Options
প্রসারণ (লিস্ট<লং> প্রসারণ)
QuantizedDepthwiseConv2DWithBiasAndReluAndRequantize.Options
প্যাডিংলিস্ট (লিস্ট<লং> প্যাডিংলিস্ট)

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পদ্ধতি

পাবলিক পদ্ধতি

সর্বজনীন QuantizedDepthwiseConv2DWithBiasAndReluAndRequantize.Options dilations (List<Long> dilations)

পরামিতি
প্রসারণ প্রসারিত মানগুলির তালিকা।

সর্বজনীন QuantizedDepthwiseConv2DWithBiasAndReluAndRequantize.Options paddingList (List<Long> paddingList)