אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

ResourceGather.Options

ResourceGather.Options בכיתה סטטי הציבור

מאפיינים אופציונליים עבור ResourceGather

שיטות ציבוריות

ResourceGather.Options
batchDims (Long batchDims)
ResourceGather.Options
validateIndices (בוליאני validateIndices)

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

הציבור ResourceGather.Options batchDims (Long batchDims)

הציבור ResourceGather.Options validateIndices (בוליאני validateIndices)