คำเตือน: API นี้เลิกใช้แล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันอนาคตหลังจากที่ การแทนที่ มีเสถียรภาพ

RetrieveTPUEmbeddingAdagradMomentumParameters.Options

RetrieveTPUEmbeddingAdagradMomentumParameters.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ RetrieveTPUEmbeddingAdagradMomentumParameters

วิธีการสาธารณะ

RetrieveTPUEmbeddingAdagradMomentumParameters.Options
การตั้งค่า (String การตั้งค่า)
RetrieveTPUEmbeddingAdagradMomentumParameters.Options
รหัสตาราง (Long รหัสตาราง)
RetrieveTPUEmbeddingAdagradMomentumParameters.Options
tableName (String tableName)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน RetrieveTPUEmbeddingAdagradMomentumParameters.Options การตั้งค่า (String การตั้งค่า)

ประชาชน RetrieveTPUEmbeddingAdagradMomentumParameters.Options รหัสตาราง (Long รหัสตาราง)

ประชาชน RetrieveTPUEmbeddingAdagradMomentumParameters.Options tableName (String tableName)