אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

RewriteDataset

מחלקה סופית ציבורית RewriteDataset

שיטות ציבוריות

פלט <Object>
asOutput ()
מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.
סטטי RewriteDataset
create ( scope scope, Operand <?> inputDataset, Operand <String> rewriteName, List<Class<?>> outputTypes, List< Shape > outputShapes)
שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת RewriteDataset חדשה.
פלט <?>

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

פלט ציבורי <Object> asOutput ()

מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.

כניסות לפעולות TensorFlow הן יציאות של פעולת TensorFlow אחרת. שיטה זו משמשת להשגת ידית סמלית המייצגת את חישוב הקלט.

public static RewriteDataset create ( Scope scope, Operand <?> inputDataset, Operand <String> rewriteName, List<Class<?>> outputTypes, List< Shape > outputShapes)

שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת RewriteDataset חדשה.

פרמטרים
תְחוּם ההיקף הנוכחי
החזרות
  • מופע חדש של RewriteDataset

ידית פלט ציבורית <?> ()