אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

RiscDot.Options

RiscDot.Options בכיתה סטטי הציבור

מאפיינים אופציונליים עבור RiscDot

שיטות ציבוריות

RiscDot.Options
transposeA (בוליאני transposeA)
RiscDot.Options
transposeB (בוליאני transposeB)

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

הציבור RiscDot.Options transposeA (בוליאני transposeA)

הציבור RiscDot.Options transposeB (בוליאני transposeB)