אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

RiscFloor

שיעור גמר ציבורי RiscFloor

שיטות ציבוריות

פלט <T>
asOutput ()
מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.
סטטי <T מרחיב מספר> RiscFloor <T>
ליצור ( היקף היקף, אופרנד <T> x)
שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת RiscFloor חדשה.
פלט <T>
y ()

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

פלט ציבורי <T> asOutput ()

מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.

כניסות לפעולות TensorFlow הן פלט של פעולת TensorFlow אחרת. שיטה זו משמשת לקבלת ידית סמלית המייצגת את חישוב הקלט.

סטטי ציבורי RiscFloor <T> create ( scope scope, Operand <T> x)

שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת RiscFloor חדשה.

פרמטרים
תְחוּם ההיקף הנוכחי
החזרות
  • מופע חדש של RiscFloor

פלט ציבורי <T> y ()