אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

RiscPad

RiscPad המעמד הסופי הציבור

שיטות ציבוריות

פלט <T>
asOutput ()
מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.
סטטי <T מרחיבה מספר, U מרחיב מספר> RiscPad <T>
ליצור ( היקף היקף, האופרנד <T> קלט, האופרנד <U> ואטמים, האופרנד <T> constantValues)
שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת RiscPad חדשה.
פלט <T>
פלט ()

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

הציבור פלט <T> asOutput ()

מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.

כניסות לפעולות TensorFlow הן פלט של פעולת TensorFlow אחרת. שיטה זו משמשת לקבלת ידית סמלית המייצגת את חישוב הקלט.

הציבור סטטי RiscPad <T> ליצור ( היקף היקף, האופרנד <T> קלט, האופרנד <U> ואטמים, האופרנד <T> constantValues)

שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת RiscPad חדשה.

פרמטרים
תְחוּם ההיקף הנוכחי
החזרות
  • מופע חדש של RiscPad

הציבור פלט <T> פלט ()