אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

RiscPool.Options

RiscPool.Options בכיתה סטטי הציבור

מאפיינים אופציונליים עבור RiscPool

שיטות ציבוריות

RiscPool.Options
dataFormat (String dataFormat)

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

הציבור RiscPool.Options dataFormat (String dataFormat)