คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

RiscRandomUniform.Options

RiscRandomUniform.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ RiscRandomUniform

วิธีการสาธารณะ

RiscRandomUniform.Options
เมล็ด (เมล็ดยาว)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน RiscRandomUniform.Options เมล็ดพันธุ์ (เมล็ดยาว)