คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

RiscSqueeze.Options

คลาสคงที่สาธารณะ RiscSqueeze.Options

แอตทริบิวต์เสริมสำหรับ RiscSqueeze

วิธีการสาธารณะ

RiscSqueeze.Options
squeezeDims (รายการ<Long> squeezeDims)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

RiscSqueeze.Options สาธารณะ squeezeDims (รายการ<Long> squeezeDims)