אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

RiscTranspose

RiscTranspose המעמד הסופי הציבור

שיטות ציבוריות

פלט <T>
asOutput ()
מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.
סטטי <T, U מרחיב מספר> RiscTranspose <T>
ליצור ( היקף היקף, האופרנד <T> x, האופרנד <U> סלסול)
שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת RiscTranspose חדשה.
פלט <T>
y ()

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

הציבור פלט <T> asOutput ()

מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.

כניסות לפעולות TensorFlow הן פלט של פעולת TensorFlow אחרת. שיטה זו משמשת לקבלת ידית סמלית המייצגת את חישוב הקלט.

הציבור סטטי RiscTranspose <T> ליצור ( היקף היקף, האופרנד <T> x, האופרנד <U> סלסול)

שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת RiscTranspose חדשה.

פרמטרים
תְחוּם ההיקף הנוכחי
החזרות
  • מופע חדש של RiscTranspose

הציבור פלט <T> y ()