אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

ScatterMax

כיתת גמר ציבורית ScatterMax

מפחית עדכונים דלילים להפניה למשתנה באמצעות פעולת 'מקסימום'.

פעולה זו מחשבת

# מדדים סקלאריים ref[מדדים, ...] = max(ref[מדדים, ...], עדכונים[...])

# מדדי וקטור (עבור כל i) ref[מדדים[i], ...] = max(ref[מדדים[i], ...], עדכונים[i, ...])

# מדדי דירוג גבוה (עבור כל i, ..., j) ref[מדדים[i, ..., j], ...] = max(ref[מדדים[i, ..., j], .. .], עדכונים[i, ..., j, ...])

פעולה זו מוציאה 'ref' לאחר ביצוע העדכון. זה מקל על שרשרת פעולות שצריכות להשתמש בערך האיפוס.

ערכים כפולים מטופלים בצורה נכונה: אם מספר 'מדדים' מפנים לאותו מיקום, התרומות שלהם משתלבות.

דורש `updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:]` או `updates.shape = []`.

כיתות מקוננות

מעמד ScatterMax.Options תכונות אופציונליות עבור ScatterMax

שיטות ציבוריות

פלט <T>
asOutput ()
מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.
סטטי <T מרחיב את המספר, U מרחיב את המספר> ScatterMax <T>
צור ( scope scope, Operand <T> ref, Operand <U> מדדי, Operand <T> עדכוני, Options... אפשרויות)
שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת ScatterMax חדשה.
פלט <T>
outputRef ()
= זהה ל'ref'.
סטטי ScatterMax.Options
useLocking (useLocking בוליאני)

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

פלט ציבורי <T> asOutput ()

מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.

כניסות לפעולות TensorFlow הן יציאות של פעולת TensorFlow אחרת. שיטה זו משמשת להשגת ידית סמלית המייצגת את חישוב הקלט.

יצירת ScatterMax <T> סטטית ציבורית ( היקף היקף, מדדי Operand <T> ref, מדדי Operand <U>, עדכוני Operand <T>, אפשרויות... אפשרויות)

שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת ScatterMax חדשה.

פרמטרים
תְחוּם ההיקף הנוכחי
ref צריך להיות מצומת 'משתנה'.
מדדים טנסור של מדדים למימד הראשון של `ref`.
עדכונים טנסור של ערכים מעודכנים להפחתה ל'ref'.
אפשרויות נושא ערכי תכונות אופציונליות
החזרות
  • מופע חדש של ScatterMax

פלט ציבורי <T> outputRef ()

= זהה ל'ref'. הוחזר כנוחות עבור פעולות שרוצות להשתמש בערכים המעודכנים לאחר ביצוע העדכון.

Public static ScatterMax.Options useLocking (שימוש בווליאני)

פרמטרים
השתמש בנעילה אם נכון, העדכון יהיה מוגן על ידי מנעול; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עלולה להפגין פחות מחלוקת.