אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

ScatterSub

כיתת גמר ציבורית ScatterSub

מפחית עדכונים דלילים להפניה למשתנה.

# Scalar indices
   ref[indices, ...] -= updates[...]
 
   # Vector indices (for each i)
   ref[indices[i], ...] -= updates[i, ...]
 
   # High rank indices (for each i, ..., j)
   ref[indices[i, ..., j], ...] -= updates[i, ..., j, ...]
 
פעולה זו מוציאה 'ref' לאחר ביצוע העדכון. זה מקל על שרשרת פעולות שצריכות להשתמש בערך האיפוס.

ערכים כפולים מטופלים בצורה נכונה: אם מספר 'מדדים' מפנים לאותו מיקום, התרומות (השלילה) שלהם מוסיפות.

דורש `updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:]` או `updates.shape = []`.

כיתות מקוננות

מעמד ScatterSub.Options תכונות אופציונליות עבור ScatterSub

שיטות ציבוריות

פלט <T>
asOutput ()
מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.
סטטי <T, U מרחיב מספר> ScatterSub <T>
צור ( scope scope, Operand <T> ref, Operand <U> מדדי, Operand <T> עדכוני, Options... אפשרויות)
שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת ScatterSub חדשה.
פלט <T>
outputRef ()
= זהה ל'ref'.
סטטי ScatterSub.Options
useLocking (useLocking בוליאני)

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

פלט ציבורי <T> asOutput ()

מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.

כניסות לפעולות TensorFlow הן יציאות של פעולת TensorFlow אחרת. שיטה זו משמשת להשגת ידית סמלית המייצגת את חישוב הקלט.

public static ScatterSub <T> create ( scope scope, Operand <T> ref, Operand <U> מדדי, Operand <T> עדכוני, אפשרויות... אפשרויות)

שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת ScatterSub חדשה.

פרמטרים
תְחוּם ההיקף הנוכחי
ref צריך להיות מצומת 'משתנה'.
מדדים טנסור של מדדים למימד הראשון של `ref`.
עדכונים טנסור של ערכים מעודכנים להפחתת 'ref'.
אפשרויות נושא ערכי תכונות אופציונליות
החזרות
 • מופע חדש של ScatterSub

פלט ציבורי <T> outputRef ()

= זהה ל'ref'. הוחזר כנוחות עבור פעולות שרוצות להשתמש בערכים המעודכנים לאחר ביצוע העדכון.

ציבורי סטטי ScatterSub.Options useLocking (שימוש בוליאני)

פרמטרים
השתמש בנעילה אם נכון, החיסור יהיה מוגן על ידי מנעול; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עלולה להפגין פחות מחלוקת.