คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

SparseBincount.Options

SparseBincount.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ SparseBincount

วิธีการสาธารณะ

SparseBincount.Options
binaryOutput (บูลีน binaryOutput)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน SparseBincount.Options binaryOutput (บูลีน binaryOutput)

พารามิเตอร์
binaryOutput บูล; เคอร์เนลควรนับลักษณะที่ปรากฏหรือจำนวนครั้งที่เกิดขึ้นหรือไม่