אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

SparseBincount

SparseBincount המעמד הסופי הציבור

סופר את מספר המופעים של כל ערך במערך שלמים.

מוציא וקטור עם 'גודל' באורך ובאותו dtype כמו 'משקלים'. אם `משקלים` ריקים, אזי האינדקס `i` מאחסן את מספר הפעמים שהערך `i` נספר ב-`arr`. אם `משקלים` אינם ריקים, אזי המדד `i` מאחסן את סכום הערך ב`משקלים` בכל אינדקס כאשר הערך המתאים ב`arr` הוא `i`.

מתעלמים מערכים ב-'arr' מחוץ לטווח [0, size).

כיתות מקוננות

מעמד SparseBincount.Options מאפיינים אופציונליים עבור SparseBincount

שיטות ציבוריות

פלט <U>
asOutput ()
מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.
סטטי SparseBincount.Options
binaryOutput (בוליאני binaryOutput)
סטטי <U מרחיב מספר, T מרחיבה מספר> SparseBincount <U>
ליצור ( היקף היקף, האופרנד <לונג> מדדים, האופרנד <T> ערכים, האופרנד <לונג> denseShape, האופרנד <T> גודל, האופרנד <U> משקולות, אפשרויות ... אופציות)
שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת SparseBincount חדשה.
פלט <U>
פלט ()
1D `Tensor` באורך שווה ל-`size` או `Tensor` דו-ממדי עם [batch_size, `size`].

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

הציבור פלט <U> asOutput ()

מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.

כניסות לפעולות TensorFlow הן פלט של פעולת TensorFlow אחרת. שיטה זו משמשת לקבלת ידית סמלית המייצגת את חישוב הקלט.

סטטי הציבור SparseBincount.Options binaryOutput (בוליאני binaryOutput)

פרמטרים
פלט בינארי bool; האם על הקרנל לספור את המראה או את מספר ההתרחשויות.

סטטי הציבור SparseBincount <U> ליצור ( היקף היקף, האופרנד <לונג> מדדים, האופרנד <T> ערכים, האופרנד <לונג> denseShape, האופרנד <T> גודל, האופרנד <U> משקולות, אפשרויות ... אופציות)

שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת SparseBincount חדשה.

פרמטרים
תְחוּם ההיקף הנוכחי
מדדים 2D int64 `טנזור`.
ערכים 1D int `טנזור`.
denseShape 1D int64 `טנזור`.
גודל לא שלילי int scalar `Tensor`.
משקולות הוא int32, int64, float32, או float64 `Tensor` עם אותה צורה כמו `input`, או `Tensor` באורך-0, ובמקרה זה הוא פועל ככל המשקלים השווים ל-1.
אפשרויות נושא ערכי תכונות אופציונליות
החזרות
  • מופע חדש של SparseBincount

הציבור פלט <U> פלט ()

1D `Tensor` באורך שווה ל-`size` או `Tensor` דו-ממדי עם [batch_size, `size`]. הספירות או המשקלים המסוכמים עבור כל ערך בטווח [0, גודל).