คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

SparseMatrixSparseMatMul.Options

SparseMatrixSparseMatMul.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ SparseMatrixSparseMatMul

วิธีการสาธารณะ

SparseMatrixSparseMatMul.Options
adjointA (บูลีน adjointA)
SparseMatrixSparseMatMul.Options
adjointB (บูลีน adjointB)
SparseMatrixSparseMatMul.Options
transposeA (บูลีน transposeA)
SparseMatrixSparseMatMul.Options
transposeB (บูลีน transposeB)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน SparseMatrixSparseMatMul.Options adjointA (บูลีน adjointA)

พารามิเตอร์
adjointA ระบุว่า `a' ควรคอนจูเกต-ทรานสโพสหรือไม่

ประชาชน SparseMatrixSparseMatMul.Options adjointB (บูลีน adjointB)

พารามิเตอร์
adjointB ระบุว่า `b' ควรเป็นคอนจูเกต-ทรานสโพสหรือไม่

ประชาชน SparseMatrixSparseMatMul.Options transposeA (บูลีน transposeA)

พารามิเตอร์
ทรานสโพสA ระบุว่าควรเปลี่ยน `a` หรือไม่

ประชาชน SparseMatrixSparseMatMul.Options transposeB (บูลีน transposeB)

พารามิเตอร์
transposeB ระบุว่าควรเปลี่ยน `b` หรือไม่