คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

StridedSliceAssign.Options

StridedSliceAssign.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ StridedSliceAssign

วิธีการสาธารณะ

StriedSliceAssign.Options
beginMask (Long beginMask)
StriedSliceAssign.Options
ellipsisMask (Long ellipsisMask)
StriedSliceAssign.Options
endMask (Long endMask)
StriedSliceAssign.Options
newAxisMask (Long newAxisMask)
StriedSliceAssign.Options
shrinkAxisMask (Long shrinkAxisMask)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน StridedSliceAssign.Options beginMask (Long beginMask)

ประชาชน StridedSliceAssign.Options ellipsisMask (Long ellipsisMask)

ประชาชน StridedSliceAssign.Options endMask (Long endMask)

ประชาชน StridedSliceAssign.Options newAxisMask (Long newAxisMask)

ประชาชน StridedSliceAssign.Options shrinkAxisMask (Long shrinkAxisMask)