אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

Sum.Options

מחלקה סטטית ציבורית Sum.Options

תכונות אופציונליות עבור Sum

שיטות ציבוריות

סכום.אפשרויות
keepDims (בוליאני keepDims)

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

Public Sum.Options keepDims (בוליאני keepDims)

פרמטרים
keepDims אם זה נכון, שמור על מידות מופחתות עם אורך 1.