אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

TridiagonalSolve.Options

TridiagonalSolve.Options בכיתה סטטי הציבור

מאפיינים אופציונליים עבור TridiagonalSolve

שיטות ציבוריות

TridiagonalSolve.Options
partialPivoting (בוליאני partialPivoting)
TridiagonalSolve.Options
perturbSingular (בוליאני perturbSingular)

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

הציבור TridiagonalSolve.Options partialPivoting (בוליאני partialPivoting)

פרמטרים
Pivoting חלקית האם להחיל ציר חלקי. סיבוב חלקי הופך את ההליך ליציב יותר, אך איטי יותר.

הציבור TridiagonalSolve.Options perturbSingular (בוליאני perturbSingular)