คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

UInt8

UInt8 ระดับประชาชน

แสดงถึงจำนวนเต็ม 8 บิตที่ไม่ได้ลงนาม

วิธีการสาธารณะ

สองเท่า
ลอย
int
ยาว

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

doubleValue คู่สาธารณะ ()

ลอยสาธารณะ floatValue ()

int สาธารณะ intValue ()

longValue ยาวสาธารณะ ()

,
UInt8 ระดับประชาชน

แสดงถึงจำนวนเต็ม 8 บิตที่ไม่ได้ลงนาม

วิธีการสาธารณะ

สองเท่า
ลอย
int
ยาว

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

doubleValue คู่สาธารณะ ()

ลอยสาธารณะ floatValue ()

int สาธารณะ intValue ()

longValue ยาวสาธารณะ ()