Google I / O là một kết quả hoàn hảo! Cập nhật các phiên TensorFlow Xem phiên

Quy trình xuất bản

Điều khoản dịch vụ

Bằng việc gửi một mô hình cho ấn phẩm, bạn đồng ý với Điều khoản TensorFlow Hub của dịch vụ tại địa chỉ https: //hub.tensorflow.google.cn/ thuật ngữ .

Tổng quan về quy trình xuất bản

Toàn bộ quá trình xuất bản bao gồm:

  1. Xuất khẩu tài sản mô hình xuất bản (xem làm thế nào để xuất khẩu một mô hình )
  2. Viết trang nhà xuất bản và tài liệu hướng dẫn mô hình (xem làm thế nào để viết tài liệu hướng dẫn )
  3. Gửi một yêu cầu kéo để xem xét (xem làm thế nào để đóng góp )