Terima kasih telah mendengarkan Google I/O. Lihat semua sesi sesuai permintaan Tonton sesuai permintaan

TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider

public static antarmuka TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider

Sintaks gula untuk mendapatkan nativeHandle dari array ByteBuffer s.

Metode Publik

abstrak panjang

Metode Publik

public abstract createHandle panjang ( ByteBuffer ... buffer)

Parameter
penyangga