Tháng 9 năm 2023

Bản tin TensorFlow tháng 9 năm 2023

Xem các ví dụ từ cộng đồng, khám phá bản phát hành TF 2.14 và hơn thế nữa.

Tạo đường ống ML bằng Khối trực quan
Tăng tốc chu trình sản phẩm ML bằng trình chỉnh sửa trực quan không cần mã này để chuyển từ ý tưởng sang sản xuất nhanh hơn. Lấy cảm hứng từ các ví dụ từ cộng đồng.
Hãy thử khối trực quan
Khám phá bản phát hành TensorFlow 2.14
Bản phát hành giới thiệu những cải tiến về GPU cho các tensor lớn, loại bỏ hỗ trợ cho Python 3.8 (sử dụng bản phát hành bản vá 2.13.1), v.v.
Ghi chú điểm phát hành
Tiền xử lý dữ liệu tạm thời dễ dàng hơn
Tìm hiểu cách sử dụng Temporian, một thư viện Python nguồn mở mới, để tải và xử lý dữ liệu tạm thời cũng như đào tạo mô hình dự báo với Rừng quyết định TensorFlow .
Đọc blog
Khung động lực học chất lỏng tính toán cho nghiên cứu dòng chảy rối
Tìm hiểu về mô phỏng số trực tiếp và cách tăng tốc phần cứng TensorFlow và TPU cho phép mô phỏng quy mô lớn, hiệu suất cao của dòng chảy hỗn loạn.
Đọc blog
Tạo hiệu ứng video chuyển động chậm bằng cách sử dụng nội suy khung
Sử dụng mô hình PHIM trong TensorFlow Hub để tạo hiệu ứng video bằng cách tạo các hình ảnh xen kẽ từ một bộ hình ảnh được cung cấp.
Khám phá hướng dẫn
Có thể khám phá: Các mô hình học máy ghi nhớ hay khái quát hóa?
Tìm hiểu về lĩnh vực ngày càng tăng của khả năng diễn giải cơ học và cách khái quát hóa có thể được quan sát trong các mô hình phức tạp hơn.
Đọc bài viết
Giữ liên lạc
Blog
© 2023 Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043