Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: porcja:: CachingManager :: LoaderFactory

To jest klasa abstrakcyjna.

#include <caching_manager.h>

Abstrakcja dla fabryki modułu ładującego do mapowania z żądania obsługiwanego do odpowiedniego programu ładującego.

Podsumowanie

Dziedzictwo

Znane bezpośrednio podklasy: tensorflow :: Serving :: PathPrefixLoaderFactory

Konstruktorzy i niszczyciele

~LoaderFactory ()

Funkcje publiczne

CreateLoader (const ServableId & servable_id)=0
virtual ServableData< std::unique_ptr< Loader > >
Tworzy obsługiwane dane składające się z modułu ładującego odpowiadającego identyfikatorowi servable-id.
GetServableVersion (const string & servable_name, ServableRequest::AutoVersionPolicy policy) const =0
virtual int64
Zwraca wersję odpowiadającą nazwie możliwej do udostępniania dla danej zasady.

Funkcje publiczne

CreateLoader

virtual ServableData< std::unique_ptr< Loader > > CreateLoader(
  const ServableId & servable_id
)=0

Tworzy obsługiwane dane składające się z modułu ładującego odpowiadającego identyfikatorowi serwowalności.

Wszelkie błędy można zgłaszać, osadzając je w zwróconym elemencie ServableData.

GetServableVersion

virtual int64 GetServableVersion(
  const string & servable_name,
  ServableRequest::AutoVersionPolicy policy
) const =0

Zwraca wersję odpowiadającą nazwie możliwej do udostępniania dla danej zasady.

~ LoaderFactory

virtual  ~LoaderFactory()=default