Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: porcja:: CachingManager

#include <caching_manager.h>

Menedżer, który zarządza i ładuje elementy serwisowe na żądanie.

Podsumowanie

Po otrzymaniu żądania udostępnienia nazwy i opcjonalnej wersji menedżer sprawdza, czy ma już załadowany żądany obsługiwany element. Jeśli nie, inicjuje operację ładowania, a następnie obsługuje żądanie.

Menedżer blokuje operację ładowania i zwraca uchwyt po załadowaniu obsługiwanego elementu lub po błędzie.

Dziedzictwo

Dziedziczy po : tensorflow :: służąc :: Manager

Konstruktorzy i niszczyciele

~CachingManager ()

Klasy przyjaciół

test_util::CachingManagerTestAccess
friend class

Publiczne funkcje statyczne

Create ( Options options, std::unique_ptr< LoaderFactory > loader_factory, std::unique_ptr< CachingManager > *caching_manager)
Status

Funkcje publiczne

GetAvailableUntypedServableHandles () const override
virtual std::map< ServableId, std::unique_ptr< UntypedServableHandle > >
ListAvailableServableIds () const override
virtual std::vector< ServableId >
Pobiera listę wszystkich dostępnych identyfikatorów obsługiwanych, tj

Zajęcia

tensorflow :: Serving :: CachingManager :: LoaderFactory

Abstrakcja dla fabryki modułu ładującego do mapowania z żądania obsługiwanego do odpowiedniego programu ładującego.

Struktury

tensorflow :: Serving :: CachingManager :: Options

Opcje konfiguracji i podłączane obiekty, które będą używane przez CachingManager .

Klasy przyjaciół

test_util :: CachingManagerTestAccess

friend class test_util::CachingManagerTestAccess

Publiczne funkcje statyczne

Stwórz

Status Create(
  Options options,
  std::unique_ptr< LoaderFactory > loader_factory,
  std::unique_ptr< CachingManager > *caching_manager
)

Funkcje publiczne

GetAvailableUntypedServableHandles

virtual std::map< ServableId, std::unique_ptr< UntypedServableHandle > > GetAvailableUntypedServableHandles() const override

ListAvailableServableIds

virtual std::vector< ServableId > ListAvailableServableIds() const override

Pobiera listę wszystkich dostępnych identyfikatorów obsługiwanych, tj

każdy z nich można pobrać za pomocą GetServableHandle.

~ CachingManager

 ~CachingManager() override