Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: porcja:: PathPrefixLoaderFactory

#include <caching_manager.h>

Prosty obiekt LoaderFactory, który szuka elementu możliwego do wyświetlenia w ścieżce utworzonej przez konkatenację stałego prefiksu ścieżki z nazwą elementu obsługującego.

Podsumowanie

Zakłada, że ​​dany plik do udostępniania ma tylko jedną wersję, a mianowicie wersję 0.

Dziedzictwo

Dziedziczy z: tensorflow :: służąc :: CachingManager :: LoaderFactory

Konstruktorzy i niszczyciele

PathPrefixLoaderFactory (const string & path_prefix, std::unique_ptr< StoragePathSourceAdapter > adapter)
~PathPrefixLoaderFactory ()

Funkcje publiczne

CreateLoader (const ServableId & servable_id) override
virtual ServableData< std::unique_ptr< Loader > >
Tworzy obsługiwane dane składające się z modułu ładującego odpowiadającego identyfikatorowi servable-id.
GetServableVersion (const string & servable_name, ServableRequest::AutoVersionPolicy policy) const override
virtual int64
Zwraca wersję odpowiadającą nazwie możliwej do udostępniania dla danej zasady.

Funkcje publiczne

CreateLoader

virtual ServableData< std::unique_ptr< Loader > > CreateLoader(
  const ServableId & servable_id
) override

Tworzy obsługiwane dane składające się z modułu ładującego odpowiadającego identyfikatorowi servable-id.

Wszelkie błędy można zgłaszać, osadzając je w zwróconym elemencie ServableData.

GetServableVersion

virtual int64 GetServableVersion(
  const string & servable_name,
  ServableRequest::AutoVersionPolicy policy
) const override

Zwraca wersję odpowiadającą nazwie możliwej do udostępniania dla danej zasady.

PathPrefixLoaderFactory

 PathPrefixLoaderFactory(
  const string & path_prefix,
  std::unique_ptr< StoragePathSourceAdapter > adapter
)

~ PathPrefixLoaderFactory

 ~PathPrefixLoaderFactory() override=default