tensör akışı:: hizmet veren:: RegresörArayüz

Bu soyut bir sınıftır.

#include <regressor.h>

Regresyon gerçekleştirmek için model agnostik arayüz.

Özet

İsteği modele özel bir girdiye dönüştürebilen ve çıktının genel bir RegressionResult'a nasıl dönüştürüleceğini bilen farklı model türleri (örneğin TensorFlow SavedModel) için özel uygulamalar mevcut olacaktır.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

~RegressorInterface ()

Kamu işlevleri

Regress (const RegressionRequest & request, RegressionResult *result)=0
virtual Status
Bir RegressionRequest verildiğinde, sonuçla RegressionResult öğesini doldurur.

Kamu işlevleri

gerileme

virtual Status Regress(
  const RegressionRequest & request,
  RegressionResult *result
)=0

Bir RegressionRequest verildiğinde, sonuçla RegressionResult öğesini doldurur.

Detaylar
parametreler
request
Veri yüküyle birlikte sorgulanacak modeli/imzayı belirten giriş isteği.
result
Doldurulacak çıktı regresyon sonuçları.
İadeler
Başarıyı veya başarısızlığı gösteren bir durum nesnesi.

~RegressorInterface

virtual  ~RegressorInterface()=default