tensör akışı:: hizmet veren:: TürlenmemişServableHandle

Bu soyut bir sınıftır.

#include <servable_handle.h>

Dahili olarak kullanılan bir servable için olmayan bir şablon haline sap Yöneticisi bir tip-sildim Sunulabilir nesneyi almak için Yükleyici .

Özet

Tutamaç, altta yatan nesneyi, tutamaç canlı olduğu sürece canlı tutar. Ön uç, onu uzun süre tutmamalıdır, çünkü onu tutmak servis edilebilir yeniden yüklemeyi geciktirebilir.

Miras

Bilinen Altsınıflar Doğrudan: tensorflow :: hizmet :: SharedPtrHandle

Yapıcılar ve Yıkıcılar

~UntypedServableHandle ()

Kamu işlevleri

id () const =0
virtual const ServableId &
servable ()=0
virtual AnyPtr

Kamu işlevleri

İD

virtual const ServableId & id() const =0

servis edilebilir

virtual AnyPtr servable()=0

~TiplenmemişServableHandle

virtual  ~UntypedServableHandle()=default