Dołącz do społeczności SIG TFX-Addons i pomóż ulepszyć TFX!

tensorflow :: porcja:: UntypedServableHandle

To jest klasa abstrakcyjna.

#include <servable_handle.h>

Dojście do obsługiwanego obiektu bez szablonów, używane wewnętrznie w Menedżerze do pobierania obsługiwanego obiektu z usuniętym typem z modułu ładującego .

streszczenie

Rączka utrzymuje przedmiot przy życiu tak długo, jak długo rączka jest żywa. Frontend nie powinien trzymać go przez długi czas, ponieważ jego wstrzymanie może opóźnić przeładowanie serwowalności.

Dziedzictwo

Znane bezpośrednio podklasy: tensorflow :: Serving :: SharedPtrHandle

Konstruktorzy i niszczyciele

~UntypedServableHandle ()

Funkcje publiczne

id () const =0
virtual const ServableId &
servable ()=0
virtual AnyPtr

Funkcje publiczne

ID

virtual const ServableId & id() const =0

serwowalny

virtual AnyPtr servable()=0

~ UntypedServableHandle

virtual  ~UntypedServableHandle()=default